Pagiging tunay


  • Nalalapat lang ang warranty ng produkto ng MD sa mga produktong direktang binili sa https://www.md-factor.com/.
  • Ang warranty ng MD para sa lahat ng aming produktong pampaganda at ang garantiyang ibabalik ang pera para sa MD Nutri Hair, ay hindi nalalapat para sa mga produktong binili ng iba pang hindi awtorisadong reseller mula sa ibang mga tindahan at website.
  • Mangyaring iulat ang iba pang hindi awtorisadong reseller sa pamamagitan ng makipag-ugnay sa amin.